Vrienden van Inloophuis De Boei GO

Alle hulp is welkom

Inloophuis De Boei GO draagt er zorg voor dat de gasten laagdrempelig en vrijwel kosteloos het inloophuis kunnen bezoeken en aan de aangeboden activiteiten kunnen deelnemen. Wij willen onze gasten verzekeren van een stabiel inloophuis voor nu en in de toekomst. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vergoeding van cursusleiders, huur, gebruiksmaterialen, excursies, folders, website enz. We hebben geen structurele subsidie van de overheid en zijn dus afhankelijk van sponsoren en particuliere donaties.

Wilt u de Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei GO helpen om het werk van het inloophuis financieel mogelijk te maken, dan kan dit door donateur en vriend te worden van deze stichting. Dit kunt u doen door zelf een automatische incasso per maand/kwartaal/jaar in te stellen bij uw bank. U kunt die donatie doen op banknummer: NL80 RABO 0314 1634 76 t.n.v. Stichting Vrienden van de Boei Goedereede o.v.v. donatie De Boei. Uiteraard zijn ook eenmalige giften, schenkingen of legaten aan de stichting meer dan welkom!

Steun Inloophuis De Boei GO

U kunt ons op verschillende manieren steunen:

• Lid /donateur worden van de Stichting Vrienden van het Inloophuis.
• Sponsor worden
• Een al dan niet notariële schenking of legaat

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage.. Voor nadere informatie kunt ook onze folder aanvragen.