ANBI-status

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee en Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee zijn door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat zij giften volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status hebben, voldoen aan regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, en ook Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee en Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee, een aantal fiscale voordelen.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Steun Inloophuis De Boei GO

U kunt ons op verschillende manieren steunen:

• Lid /donateur worden van de Stichting Vrienden van het Inloophuis.
• Sponsor worden
• Een al dan niet notariële schenking of legaat

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage.. Voor nadere informatie kunt ook onze folder aanvragen.