Missie en Visie

een ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten

Inloophuis De Boei GO stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen.

Sleutelfiguren daarbij zijn de vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw fungeren met als uitgangspunt, dat de bezoekers niet als patiënt maar als gast beschouwd worden, dat zij niet met medelijden maar met medeleven tegemoet getreden worden. Bij deze vrijwilligers staat een luisterend oor voorop. Zij vangen signalen op en haken daar naar vermogen op in of geven ze door aan de coördinatoren. De privacy van de gasten wordt hierbij gewaarborgd.

De dagelijkse leiding berust bij de coördinatoren die de vrijwilligers trainen en begeleiden. Zowel de vrijwilligers als de coördinatoren volgen voor hun activiteiten professionele cursussen.

Het beleid wordt vorm gegeven door een bestuur (ook vrijwilligers) op afstand. Er wordt ruimte geboden aan de gasten om zichzelf te zijn en er worden voorwaarden geschapen om ieders eigenheid tot zijn recht te laten komen. De gastvrije ontvangst wordt vrijwel gratis aangeboden. Alleen voor speciale activiteiten wordt soms een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. Het bestuur bewaakt de goede besteding van subsidies van overheden en bijdragen van sponsoren en particuliere donaties.