Vrijwilligers

Alle hulp is welkom

Sleutelfiguren van Inloophuis De Boei GO zijn onze vrijwilligers, die als gastvrouw of gastheer een warm welkom bieden aan alle gasten. Gasten kunnen mensen zijn in alle fases van het ziekteproces, als ook familieleden en nabestaanden. De kracht van de vrijwilligers is dat zij een ieder met medeleven tegemoet treden.

Krachtig en warm

Onze vrijwilligers creëren een gastvrije, ongedwongen en warme sfeer. Zij zijn altijd het eerste aanspreekpunt. De gastvrouwen en gastheren van Inloophuis De Boei GO kunnen goed en empathisch luisteren en observeren. Zij weten om te gaan met de problemen, het verdriet, de rouw en het verlies van een gast en zijn of haar nabestaanden. Ons doel is dat iemand de kracht hervindt om het gewone leven weer op te pakken. Onze vrijwilligers werken daarom in nauwe afstemming met de coördinatoren om zo ervaringen, vragen en onzekerheden te delen. Daarnaast organiseren de vrijwilligers activiteiten, bijeenkomsten en inloopdagen en verstrekken gerichte informatie.

Deskundig en betrouwbaar

Onze vrijwilligers beschikken over basiskennis van de ziekte kanker en het effect hiervan op het psychosociaal functioneren van een mens. Inloophuis De Boei GO werkt gestructureerd aan het bevorderen van deskundigheid en professionaliteit van haar vrijwilligers. Na een kennismakingsperiode zijn basis- en vervolgcursussen voor alle vrijwilligers verplicht. We beschikken over protocollen voor de manier waarop we met gasten omgaan; respect voor privacy en geheimhouding zijn daarbij het uitgangspunt. Onze vrijwilligers zijn vaak ervaringsdeskundig.

Word vrijwilliger

Meld u aan als gastvrouw of gastheer.