home
organisatie & contactpersonen

Haal en brengservice gasten St. Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee

Wij hebben signalen ontvangen dat sommige van onze (toekomstige) gasten niet naar de inloopdagen kunnen komen omdat ze door allerlei omstandigheden te maken hebben met een vervoersprobleem. Voor deze groep gasten hebben we bedacht om, in ieder geval tot het einde van het jaar, een haal- en brengservice op te richten.

Na dit besluit zijn wij op zoek gegaan naar chauffeurs welke als vrijwilliger ingezet willen worden voor deze haal- en brengservice. Gelukkig hebben wij diverse mensen bereid gevonden om tijdens de inloopdagen voor ons te rijden, waarmee we erg blij zijn.

Mocht u dus door omstandigheden op een bepaalde dag geen mogelijkheid hebben om;

  1. met eigen vervoer

  2. met openbaar vervoer

  3. met (regio) taxi

  4. d.m.v. carpoolen met andere gasten

  5. d.m.v. halen en brengen door naasten

dan kunt u van deze haal- en brengservice gebruik maken.

Hieronder volgt een beschrijving hoe deze service in zijn werk gaat:

  1. U kunt uw verzoek om gehaald en/of gebracht te worden bij voorkeur via de mail; info@deboeigo.nl of anders via ons telefoonnummer 06-22111572 aan ons doorgeven.

  2. Dit verzoek dient u het liefst zo snel mogelijk, echter uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag voorafgaande aan de inloopdag, aan ons door te geven.

  3. Nadat er een rijschema voor de inloopdag is gemaakt hoort u van ons door wie en hoe laat u opgehaald en/of teruggebracht wordt.

Deze haal- en brengservice is in principe gratis echter een vrijwillige eigen bijdrage om de kosten enigszins te dekken wordt op prijs gesteld.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze service neem dan gerust contact met ons op via het emailadres of telefoonnummer 06-22111572 .

aktiviteitenagenda

Inloophuis "De Boei"

Klik hier voor
onze Nieuwsbrief

Wie kanker krijgt ziet zijn wereld en toekomstbeeld veranderen. Het gezin, werk, vrienden en hobby’s, zekerheden wankelen. Eerste prioriteit is vaak de behandeling en overleven. Daarna kan het zijn, dat er een periode van grote onzekerheid volgt, angsten een rol spelen en een isolement dreigt. Bij Stichting Inloophuis "De Boei" Goeree-Overflakkee kunnen (ex)kankerpatiënten en hun naaste familieleden al sinds 2005 terecht voor ontspannen activiteiten, informatie, of zomaar een kopje koffie. Geen therapie, maar gewoon contact met mensen in dezelfde situatie. Het neemt de problemen niet weg, maar maakt het leven wel draaglijker.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand organiseert "De Boei"in de Overkant  in Ouddorp inloopdagen met een laagdrempelig karakter. Steeds is er een speciaal programma, een wandeling, een informatieve middag met een thema rond kanker of een creatieve workshop bijvoorbeeld. De activiteiten zijn niet alleen leuk , maar ook een mooi middel om makkelijk, op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen. Iedereen die tot de doelgroep behoort is welkom ongeacht levensovertuiging.

Gasten kunnen meestal kosteloos gebruik maken van de faciliteiten van het inloophuis.Klik verder naar aktiviteitenprogramma om de data en ons programma te bekijken. Het adres waar we u welkom heten is:

Dijkstelweg 33,
3253 TA, Ouddorp. 

vrienden & sponsoren

Nieuws!

TOEKENNING  SUBSIDIE AAN INLOOPHUIS DE BOEI Goeree Overflakkee   Het KWF heeft in het kader van het deelspeerpunt psychosociale zorg voor (ex)patienten met kanker ons een subsidie toegekend .Het inloophuis is het KWF zeer dankbaar voor deze bijdrage en voelt het als een waardering voor ons werk .Wij kunnen deze financiele ondersteuning goed gebruiken nu de subsidie vanuit de gemeente om budgettaire redenen beeindigd is .

Het jaarverslag 2013 is klaar en kan een ieder op verzoek toegestuurd worden

Een eerste contact bij u thuis als nieuwe gast.

Na een enquête te hebben gehouden is het feit dat sommigen in het begin drempels hebben ervaren om het inloophuis te bezoeken. Daarom hebben we bedacht om nieuwe gasten, die daar behoefte aan hebben, thuis vooraf te bezoeken. Zo is er al een contactmoment geweest en kan er vooraf al informatie over het inloophuis worden verstrekt. Hopelijk verlaagd dit de drempel nog meer!
In onze nieuwsbrief op de homepage kunt u wat aanvullende info vinden over bevindingen van onze enquête.